Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov

Projekt č. 042TUKE-4/2012


Začiatok riešenia projektu: 2012
Ukončenie riešenia projektu: 2014

 

Anotácia projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vybudovanie Laboratória robotiky s orientáciou na riadenie robotických pohonov a viacosových systémov všeobecne. Laboratórium bude doplnené standami pre výučbu snímačov a komunikačných zberníc používaných v priemyselnej automatizácii. Druhým cieľom je zlepšenie zručností študentov pri programovaní mikrokontrolérov a digitálnych signálových procesorov. Zámerom je vytvoriť ucelený program, kde by študenti najprv v rámci bakalárskeho štúdia zvládli základy práce s mikropočítačmi a následne v inžinierskom štúdiu by si tieto vedomosti rozšírili o programovanie DSP a schopnosť tvorby riadiacich programov v prostredí Matlab/Simulink s možnosťou priameho prenosu navrhnutého kódu do procesora. Zvýšenie atraktívnosti práce s procesormi chceme dosiahnuť aj pomocou malých fyzikálnych modelov mechatronických systémov, podsystémov automobilov a výkonových meničov malého výkonu, na ktorých si študenti budú môcť overiť funkčnosť navrhnutého algoritmu. K fyzikálnym modelom a robotom budú vytvorené referenčné virtuálne modely a elektronická dokumentácia pre samostatnú prácu študentov aj mimo laboratória. Modely budú vybavené rozhraniami pre pripojenie k počítaču, takže ich bude možné využívať aj v rámci výučby HIL riadenia a simulácií. Tretím cieľom projektu je podpora talentovaných študentov a študentských tímov pri príprave a účasti na technických súťažiach.

 

© 2012 Katedra elektrotechniky a mechatroniky