Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov

Projekt č. 042TUKE-4/2012


Publikačné výstupy:

Ismeal, Godem A. - Fedák, Viliam: Overview of control algorithms for DC motor drive as a basis for development of GUI in MATLAB. 2012 Miskolc : Miskolci Egyetem, 2012 : ISBN 978-963-661-773-8 [50%]

Lacko, Milan - Girovský, Peter: Simulácia meničových systémov v prostredí OrCAD/PSpice a MATLAB/Simulink. 2012 Košice : FEI TU, 2012 : ISBN 978-80-553-0890-6 [100%]

Fedák, Viliam - Balogh, Tibor - Záskalický, Pavel: Dynamic Simulation of Electrical Machines and Drive Systems Using MATLAB GUI. 2012 Rijeka : InTech, 2012 : ISBN 978-953-51-0750-7 [50%]

Fedák, Viliam - Bačík, Ján: Hardware Design for State Vector Identification of a Small Helicopter Model., 11th Int. Conf. on Industrial, Service and Humanoid Robotics. Robtep 2012. Štrbské pleso, 14-16.11.2012, Applied Mechanics and Materials [50%]

Fedák, Viliam - Bačík, Ján: Využitie vývojového grafického prostredia LabView pre efektívny návrh algoritmov senzorického subsystému malej bezpilotnej helikoptéry., ATP Journal [50%]


Realizačné výstupy k cieľu 1:

1.1 - Pracovisko s robotom SEF po rekonštrukcii rozvádzaca


1.2 - Výpocet referencií pre pohyb jednotlivých osí pomocou virtuálneho modelu priemyselného robota


1.3 - Hexapod postavený na báze stavebnice Bioloid


1.4 - Testovacia sústava s trojosím gimbalom


Realizačné výstupy k cieľu 2:

2.1 - MasterBook vozidla Škoda Superb po inštalácii a oživení v laboratóriu


2.2 - Ucebná pomôcka s adaptívnymi svetlometmi z vozidla Škoda Superb


2.3 - Model kontinuálnej výrobnej linky


2.4 - Bosch Electromobile Race 2012, Miskolc (HU)

© 2012 Katedra elektrotechniky a mechatroniky