Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov

Projekt č. 042TUKE-4/2012


Publikačné výstupy:

Kyslan, Karol; Ďurovský, František; Fedák, Viliam: Novel Dynamometer Torque Control for Dynamic Emulator. 2013 Zagreb : KoREMA, 2013 : ISBN 978-953-56937-8-9 ISSN 1339-3944

Girovský, Peter; Žilková, Jaroslava; Kollárik, Marek: Fuzzy ABS systém vozidla. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2

Girovský, Peter; Bašista, Jakub: Master-Slave riadnie servomotorov stavebnice Bioloid. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2

Žilková, Jaroslava; Girovský, Peter; Vacek, Marek: Vektorové riadenie SMPM. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2

Vacek, Marek; Žilková, Jaroslava; Lacko, Milan: Vytvorenie 3D modelu robota a jeho ovládacieho prostredia pre MATLAB. 2013 Košice : FEI TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1440-2

Lacko, Milan; Vacek, Marek: OrCAD PSpice – model výkonovej diódy. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 349-354. - ISBN 978-80-553-1440-2

Fedák, Viliam; Bačík, Ján ml.: Hardware Design for State Vector Identification of a Small Helicopter Model. 2013 ISSN 1660-9336

Fedák, Viliam; Sivý, Radovan; Keusch, Peter: Multi-motor drive control system for robotic applications developed in MATLAB GUI environment. 2013 Miskolc : University of Miskolc, 2013 : ISBN 978-963-358-018-9

Magura, Daniel; Fedák, Viliam; Keusch, Peter: Physical model of a continuous production line for learning algorithms of multi-motor drive control. 2013 Miskolc : University of Miskolc, 2013 : ISBN 978-963-358-018-9

Ismeal, Godem Ali M.; Fedák, Viliam: Optimisation of cascade PID controller for DC drives using genetic algorithms. 2013 Miskolc : University of Miskolc, 2013 : ISBN 978-963-358-018-9

Fedák, Viliam; Üveges, Róbert; Ismeal, Godem Ali M.: 3D model of an industrial robot of the SF-25 SEF-roboter type with simulation in simmechanics environment. 2013 Miskolc : University of Miskolc, 2013 : ISBN 978-963-358-018-9

Fedák, Viliam; Magura, Daniel: Teaching Algorithms of Multi-Motor Drive Control on a Physical Model using Real Industrial Equipment. 2013 Zagreb : KoREMA, 2013 : ISBN 978-953-56937-8-9 ISSN 1339-3944

Ismeal, Godem Ali M.; Fedák, Viliam: System Identification and PID Controller Optimization using Genetic Algorithms. 2013 Zagreb : KoREMA, 2013 : ISBN 978-953-56937-8-9 ISSN 1339-3944

Fedák, Viliam; Sivý, Radovan; Keusch, Peter: Komunikácia s inteligentným servopohonom Dynamixel z prostredia programu MATLAB. 2013 Košice : TU, 2013 : ISBN 978-80-553-1330-6

Fedák, Viliam; Gelvanič, Z.: Learning Vibration Phenomena of Rotating Systems by Experimentation on Virtual Model / - 2013. In: ICETA 2013 : 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : proceedings : October 24-25, 2013, Stary Smokovec, Slovakia. - Danvers : IEEE, 2013 P. 101-106. - ISBN 987-1-4799-2161-4


Podporené propagačné akcie:

Noc výskumníkov

Dňa 27.09.2013 sa uskutočnil festival vedy - Noc Výskumníkov. Naša katedra sa zúčastnila tohto propagačného vedecko - populárneho podujatia, kde boli prezentované najmä výsledky z riešenia tohto projektu.

 

Detská univerzita

V letných mesiacoch v dvoch týždenných turnusoch (8.7. - 12.7. a 15.7. - 19.7.) prebiehala Detská univerzita na TU Košice. Do tohto projektu bolo zapojené aj naše pracovisko. Žiaci základných škôl 1. stupeňa a 2. stupňa mali možnosť vidieť a vyškúšať si rôzne prípravky, zajazdiť si na zhotovenom elektromobile. Taktiež absolvovali krátku prednášku o elektromobilite.


Autosalón Michalovce 2013

V dňoch 7.-8.11.2013 sa konal autosalón v Michalovciach. Naše pracovisko sa zúčastnilo tohto autosalónu, kde bolo predvádzané elektrovozidlo pripravené na súťaž Bosch Elektromobile Race.

 

Ďalšie realizačné práce podporené z projektu KEGA č. 042TUKE - 4/2012:

Fyzikálny model prečerpávacej stanice so snímačmi prietoku, hladiny a elektromagnetickými ventilmi

Fyzikálny model ohrievania kvapalín s teplotným snímačom a PLC

Fyzikálny model merania vzdialenosti fotoelektrickým snímačom a vyhodnocovaním

Realizačné pracovisko s Opal RT 5600 pre real-time simulácie a HIL simulácie

H-mostík pre napájanie JMsPM a spoluprácu s Opal RT 5600

Fyzikálny model robotického ramena s 5 stupňami voľnosti prepojeného s MATLAB/GUI pre riešenie priamej a inverznej kinematickej úlohy na báze stavebnice BIOLOID

Doplnenie stavebníc robotov BIOLOID – zložený kompletný robot

Doplnenie stavebníc robotov BIOLOID - robotické ramená s 5 stupňami voľnosti, MASTER – SLAVE riadenie

Prípravok pre podporu výučby signálových procesorov – generátor impulzov pre eCAP modul

Fyzikálny model adaptívnych svetlometov

Fyzikálny model ovládania dverí automobilu Škoda Superb - zadné dvere

Fyzikálny model ovládania dverí automobilu Škoda Superb - predné (vodičové) dvere

Elektromobil s motormi v kolesách napájaný fotovoltickým panelom a superkapacitormi


Zoznam podporených záverečných prác z projektu KEGA č. 042TUKE - 4/2012:

Bakalárske práce 2012/2013

 • Lukáš Kulik: Fyzikálny model snímačov
 • Zoltán Gelvanič: Analýza vplyvu excentricity rotorov na vibrácie rotora a jej odstránenie
 • Róbert Üveges: Modelovanie mechanických systémov v prostredí MATLAB-SimMechanics
 • Ivo Opremčák: Virtuálne modely vybraných typov meničov frekvencie spracované v prostredí MATLAB/GUI
 • Martin Lazorík: Návrh koncepcie malého mestského elektromobilu
 • Martin Kaminský: Návrh systému pre rekuperáciu energie pre malý elektromobil
 • Tomáš Barna: Riadenie servopohonu

Diplomové práce 2012/2013

 • Bc. Martin Kubej: Prípravok pre výučbu signálových procesorov
 • Bc. Gabriel Janoščák: Automatizované návrhy regulátorov pohonov pomocou GUI MATLAB
 • Bc. Jakub Bašista: Riadenie pohonov stavebnice BIOLOID v prostredí Matlab
 • Bc. Marek Kollárik: Bezpečnostné systémy vozidla - simulácia v CarSim
 • Bc. Gabriela Lešková: Autonómne vozidlo
 • Bc. Viera Sedláková: Fuzzy riadenie synchrónneho motora
 • Bc. Lukáš Hnat: Učebný stand na báze komponentov vozidla Superb - adaptívny svetlomet
 • Bc. Peter Hajsák: Riadenie dynamometra
 • Bc. Pavol Šinaľ: Manažment lítiovej batérie
 • Bc. Tomáš Lelko: Učebný stand na báze komponentov vozidla Škoda Superb
 • Bc. Miroslav Iľko: Riadenie malého elektromobilu pomocou systému CompactRIO
 • Bc. Anton Boško: Návrh experimentálneho elektromobilu

Bakalárske práce 2013/2014

 • Tomáš Genčur: Snímač otáčok a polohy
 • Jozef Dulin: Vyhodnotenie tvaru objektu pomocou IR snímačov
 • Boris Havrila: Snímače pre roboty
 • Ervín Bernát: Snímače pre automobily
 • Máté Tóth: Riadenie osvetlenia parkoviska
 • René Sulyok: Model inteligentného domu
 • Gergő Lénárt: Inteligentné systémy domu
 • Patrik Oklamčák: Riadiace systémy robotov
 • Tomáš Figura: Fyzikálny model snímačov

Diplomové práce 2013/2014

 • Bc. Matúš Kundrát: Robotická ruka

© 2012 Katedra elektrotechniky a mechatroniky